-

آزمون جذب نيروي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري

شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری اصفهان جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین متقاضیان مرد، در مقاطع تحصیلی کاردانی یا کارشناسی تعدادی از واجدین شرایط زیر را از طریق پیمانکاری تامین نیرو طبق ضوابط قانون کار و مقررات تامین اجتماعی  با آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، طب صنعتی و گزینش دعوت به همکاری می‌نماید.

جدول رشته‌هاي تحصيلي مورد نیاز

لطفا رشته تحصيلي خود را از لیست بالا انتخاب نماييد تا شرايط و ضوابط مرتبط با آن نمايش داده شود

*** شرايط و ضوابط مرتبط با اين رشته تحصيلي ***

مدرك مورد نياز : كارداني يا كارشناسي

گرايش‌هاي مورد نياز : كليه گرايش‌هاي مرتبط در رشته مكانيك و كليه گرايش‌هاي فيزيك به جز گرايش هسته‌اي و اتمي و دبيري فيزيك

رشته شغلي : اپراتور بهره‌برداري(مكانيك)

تعداد نيروي مورد نياز : به همراه اپراتور بهره‌برداري الكترونيك و ابزار دقيق، جمعاً 22 نفر

*** شرايط و ضوابط مرتبط با اين رشته تحصيلي ***

مدرك مورد نياز : كارداني يا كارشناسي

گرايش‌هاي مورد نياز : برق، الكترونيك، قدرت، كنترل، ابزار دقيق

رشته شغلي : اپراتور بهره‌برداري(الكترونيك و ابزار دقيق)

تعداد نيروي مورد نياز : به همراه اپراتور بهره‌برداري مكانيك، جمعاً 22 نفر

*** شرايط و ضوابط مرتبط با اين رشته تحصيلي ***

مدرك مورد نياز : كارداني يا كارشناسي

گرايش‌هاي مورد نياز : كليه گرايش‌هاي مرتبط

رشته شغلي : اپراتور شيمي

تعداد نيروي مورد نياز : 15 نفر

شرایط آزمون 

شرایط عمومی

شرایط ورود به آزمون جذب نيروي شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري به شرح زیر است:


1. تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران 

2. تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی 

3. نداشتن سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

4. عدم اعتیاد به مواد مخدر 

5. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیر پزشکی(تا پايان شهريور 1397)

6. متولدین  1369/1/1 به بعد 

7. داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روحی جهت انجام فعالیتهای شغلی.

8. نداشتن منع قانونی استخدام و یا تعهد خدمتی به سازمان‎های دیگر.